close×
Amb més de 20 anys d'experiència treballant amb projectes de visualització i presentació de dades, Steema es disposa a ajudar-te a assolir els teus objectius en la comunicació d'informació.

Empresa líder en el sector, ofereix productes i solucions tecnològiques als programadors des de fa més de dues dècades.
Compta amb més de 22,000 empreses de 140 països.
El nostre equip té una àmplia experiència en la majoria de plataformes d'escriptori i mòbils, disseny de bases de dades, interconexió de sistemes i web.

Per què Steema?

Steema parteix d'una àmplia experiència en la visualització de dades. Els membres de l'equip de Steema han treballat amb projectes de visualització i presentació de dades d'una gran diversitat de sectors.

Estem aquí per ajudar-te a planificar, dissenyar i implementar projectes segons les teves necessitats. Els projectes poden incloure algun d'aquests aspectes o bé tots:

Steema pot combinar els seus propis productes, si s'escau, i el codi i eines d'altres proveïdors per assolir els objectius previstos.
Projectes de visualització i presentació de dades i informació
Steema Software és una empresa dedicada al desenvolupament de sistemes de seguiment d’estadístiques i altres tipus d’informació amb possibilitat d’interpretació visual. Steema ofereix consultoria informàtica, assessoria i implementació de projectes amb integració a altres sistemes. Típicament la informació pot provenir de qualsevol font incloent sensors electrònics, bases de dades, arxius estàtics, la web o altres fonts d’alimentació online.