close×


Internet de les coses (IoT) és la interconnexió virtual de recursos i dispositius intel.ligents per tal d'aconseguir millorar l'experiència d'usuari i/o utilitat[i]

Steema Software ofereix de manera sencilla i configurable la visualització per IoT

Indústria 4.0

La tecnologia ha trobat el seu lloc en els processos industrials creant una infinitat de fonts de dades sensorials

Gestió de la construcció

El model d'anàlisi ajuda a gestionar edificis i la planificació urbana

Sistemes diversos

Extraure valor i relacions de totes les fonts sensorials


Disposar dels mitjans per evaluar dades de diferents tipus de sensors i explorar noves formes de relacionar les dades amb altres fonts pot proporcionar informació molt valuosa per l'anàlisi i resolució de problemes. Els mitjans per afegir models predictius a les dades pot ajudar a evitar interrupcions en el procés i planificar el futur.


Característiques Principals

 • Obtenció de dades
 • Fàcil connexió als sensors i dispositius via formats estàndard industrials
 • Anàlisi de dades
 • Aplicació d'indicadors i funcions
 • Guardar/llegir bases de dades per a comparatives
 • Realitza consultes y anàlisi en temps real a la vora de la xarxa
 • Entrada/sortida al núvol

 • Intel.ligència Artificial en la Indústria 4.0

  En una fàbrica intel.ligent s'interrelacionen tants sistemes com és possible. La maquinària del procés de producció, sistemes de calefacció, il.luminació i altres components perifèrics es comuniquen entre sí per optimitzar la utilització de recursos, tant sigui electricitat, aigua, gas o un altre combustible o producte del procés. En els últims temps l'aprenentatge automàtic (machine learning) ha tingut un paper cada cop més important en els serveis de manteniment i suport per ajudar a l'optimització i identificar els punts febles i el cicle de vida dels components.

  IOT Visamic IoT Analysis designer Visamic on the web Visamic Form component


  Visamic et permet configurar i seleccionar sensors i portar-los a un tauler de visualització. Es pot utilitzar per mostrar en temps real l'estat del vostre procés, construcció[ns] o altre entorn sensorial, generant detonants segons les necessitats i també generant dades derivades pel seu posterior anàlisi. Visamic pot ser també de gran utilitat si es requereix resoldre un problema en el moment, en una àrea concreta de l'organització. Es pot utilitzar per configurar ràpidament una nova relació sensor-visor per apropar la imatge en una àrea on es creu que quelcom no està funcionant bé o requereix més atenció.

  Steema s'ha associat amb Looker Inc. per aprofundir en l'anàlisi de dades sensorials IoT en relació amb les mesures/indicadors empresarials; utilitzant l'anàlisi de dades Looker es permet ampliar l'abast del sistema IoT al nucli financer de l'empresa.